W naszej filmografii pojawiła się kolejna pozycja – wykonaliśmy rekonstrukcję cyfrową, korekcję barwną oraz mastering filmu „Dziewczynka z Hotelu Excelsior” (1988) w reż. Antoniego Krauze.

„Dziewczynka z Hotelu Excelsior” to obraz samotności i rozpadu wartości moralnych, kulturowych oraz społecznych. Film opowiada historię znudzonego życiem księgowego, który wraz z żoną decyduje się spędzić letni urlop w nadmorskim kurorcie. Na miejscu poznaje tajemniczą dwunastoletnią Inte. Zamiast spędzać czas wspólnie z żoną, spędza go z dziewczynką. Spotkanie z Inte pozwala mu na ucieczkę w świat wyobraźni. Jednak chwilowe poczucie, że nic go nie ogranicza, okazuje się ułudą. Główny bohater jeszcze dosadniej uświadamia sobie jak bardzo jest rozczarowany i zmęczony swoim obecnym życiem.

Film jest adaptacją jednego z opowiadań Eustachego Rylskiego z tomu „Tylko chłód” nawiązującego do powieści Alberta Camusa pt. „Obcy”.

W filmie wystąpili m.in.: Witold Pyrkosz, Natalia Kopczyńska, Maria Chwalibóg, Jan Englert i Jerzy Łapiński.

Prace nad filmem „Dziewczynka z Hotelu Excelsior” zostały zlecone przez Studio Filmowe TOR w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w cel u zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.