Ogólne informacje

Administratorem Danych jest Fixafilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Przetwarzanie danych osobowych

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

Ciasteczka

Osadzone treści z innych witryn

Analiza statystyk

Jak długo przechowujemy twoje dane

Prawa użytkownika

Ochrona danych