Eksperci Fixafilm mieli przyjemność zrekonstruować “Turniej” (1958) w reż.Władysława Nehrebeckiego – pioniera polskiej animacji. Wykonali również korekcję barwną filmu oraz mastering.

“Turniej” to 9 minutowy film animowany dla dorosłych wykonany w technice wycinankowej w oparciu o projekty Jerzego Zitzmana. W 1960 roku film zdobył nagrodę na IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych i Oświatowych w Mannheim.

“Turniej” opowiada historię dwóch królów, którzy rywalizują o względy księżniczki. By zawalczyć o jej serce postanawiają zmierzyć się w walce. Tymczasem uczucia księżniczki zdobywa młody paź.

Prace nad filmem “Turniej” zostały zlecone przez Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.