Wśród nocnej ciszy

Pomorze. Lata 20. Mieszkańcami miasteczka wstrząsa seria zabójstw. Ofiarami są kilkuletni chłopcy. Na czele śledztwa staje komisarz Teofil Herman. Jednak w obliczu braku postępów zderza się z gniewem lokalnej społeczności i prasy, która żąda natychmiastowego pojmania sprawcy. Panika zatacza coraz większe kręgi,a presja rośnie. Psychologiczny kryminał historyczny powstał w oparciu o powieść Ladislava Fuksa pt. Śledztwo prowadzi radca Heumann. Zespół Fixafilm wykonał rekonstrukcję cyfrową filmu, korekcję barwną oraz mastering.

Prace nad filmem „Wśród nocnej ciszy” zostały zlecone przez Studio Filmowe KADR w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

FILM POLSKI

Reżyseria

Tadeusz Chmielewski

Info

1978 / Polska / 116'

Właściciel praw do filmu

Studio Filmowe Kadr

Zdjęcia

Jerzy Stawicki

Nadzór rekonstrukcji

Andrzej Łucjanek

Korekcja barwna

Oskar Pospolitak SKF, Gosia Grzyb CSI, SKF