II wojna światowa i okupowana Warszawa. W tych realiach rozgrywa się akcja filmu pt. „Oszołomienie” (1988) w reż. Jerzego Sztwiertni. Film opowiada o losach małżeństwa aktora i tancerki – Władysława i Jadzi Czerkańskich. Główny bohater zostaje postawiony przed wyborem – zaniechać pracy w zawodzie aktora lub zgodzić się na współpracę z hitlerowskim okupantem. Wybór wydaje mu się oczywisty do momentu, gdy coraz trudniej utrzymać mu dom i żonę uzależnioną od narkotyków. W tym samym czasie Jadzia kierując się narkotykowym głodem nie ma takich dylematów, co doprowadza do tragedii małżonków.

Zespół Fixafilm miał przyjemność wykonać rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu „Oszołomienie”. Materiał filmowy został przez nas poddany również korekcji barwnej obraz masteringowi.

Prace nad filmem „Oszołomienie” zostały zlecone przez Studio Filmowe ZEBRA w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.