Dziewczyna i chłopak

Film opowiada o przygodach Tosi i Tomka – bliźniaków bardzo podobnych fizycznie, ale o odmiennych charakterach, którzy przypadkowo na czas wakacji zamieniają się rolami.

Prace nad filmem „Dziewczyna i chłopak” zostały zlecone przez SF ZEBRA w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

FILMPOLSKI

Reżyseria

Stanisław Loth

Info

1982 / Polska / 83'

Produkcja

Zespół Filmowy Perspektywa

Zdjęcia

Jerzy Łukaszewicz

Nasze usługi

rekonstrukcja obrazu

Nadzór rekonstrukcji

Andrzej Łucjanek