Imprezę kończącą konferencję uświetnił występ zespołu złożonego z pracowników NFSA, w tym Michaela Lobsteina