Premierowy pokaz zrekonstruowanego filmu o obozach koncetracyjnych