Podróż z Krakowa na Hel może okazać się wielką przygodą. Tak było w przypadku dwóch nastoletnich chłopców – Dudusia i Poldka, którzy w filmie w reż. Stanisława Jędryki „Podróż za jeden uśmiech” (1972) wyruszyli w samotną eskapadę z południa Polski nad Bałtyk.

Rzecz z pozoru prosta urosła do rangi wielkiej przygody, gdy zgubienie pieniędzy przyszykowanych na bilety pociągowe, zmusiło ich do obrania alternatywnej formy transportu. Duduś i Poldek zdecydowali się wyruszyć autostopem. Pokonanie ponad 500 kilometrów dzielących ich od matek zaowocowało licznymi nowymi znajomościami i niesamowitymi perypetiami.

Zespół Fixafilm miał przyjemność wykonać rekonstrukcję cyfrową obrazu filmu „Podróż za jeden uśmiech”. Materiał filmowy został przez nas poddany również korekcji barwnej obraz masteringowi.

Prace nad filmem „Podróż za jeden uśmiech” zostały zlecone przez Studio Filmowe KADR w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” i współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010 OŚ Priorytet nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.