Zakończyliśmy pracę nad „Miruną”, filmem dyplomowym Piotra Sulkowskiego. Wykonaliśmy skomplikowaną korekcję barwną, nadzorowaliśmy online,
za pomocą subtelnego grain managementu nadaliśmy materiałowi zrealizowanemu na 35mm look starego filmu kręconego na 16mm.

Oprócz tego zajeliśmy się kopiami.