Zajeliśmy się korekcją barwną i wykonaniem kopii etiudy fabularnej w reżyserii Aleksandra Zalewskiego.