language

film restoration

Zapraszamy do kontaktu

Europa

Andrzej Łucjanek

andrzej@fixafilm.pl

Mobile: +48 692 056 894

Ul. Wita Stwosza 36
02-661 Warszawa


Dane firmy

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł

Koordynator postprodukcji

Agnieszka Drążek

agnieszka@fixafilm.pl

Mobile: +48 662 250 030