language

film restoration

Feel free to contact us at any time

Main office

Wita Stwosza 36
02-661 Warsaw

Postproduction coordinator

Agnieszka Drążek
agnieszka@fixafilm.pl
+48 662 250 030

Zarząd

Łukasz Ceranka
lukasz@fixafilm.pl

Wojtek Janio
wojtek@fixafilm.pl

Andrzej Łucjanek
andrzej@fixafilm.pl

Company info

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł