language

film restoration

Feel free to contact us at any time

Europe

Andrzej Łucjanek

andrzej@fixafilm.pl

Mobile: +48 692 056 894

Wita Stwosza 36
02-661 Warsaw


Company info

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł

Postproduction coordinator

Agnieszka Drążek

agnieszka@fixafilm.pl

Mobile: +48 662 250 030