language

film restoration

Feel free to contact us at any time

Europe

Andrzej Łucjanek

andrzej@fixafilm.pl

Mobile: +48 692 056 894

Main office

Wita Stwosza 36
02-661 Warsaw

Company info

Fixafilm Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

NIP: 701-033-38-18
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000409761, Wysokość kapitału
zakładowego 50 000,00 zł

Postproduction coordinator

Agnieszka Drążek

agnieszka@fixafilm.pl

Mobile: +48 662 250 030

Zarząd

Łukasz Ceranka
lukasz@fixafilm.pl

Wojtek Janio
wojtek@fixafilm.pl

Andrzej Łucjanek
andrzej@fixafilm.pl

Americas

Wojtek Janio

wojtek@fixafilm.com

Mobile: +1 310 437 9816

Company info

Fixafilm LLC
8375 Fountain Ave, Unit 201
West Hollywood, CA 90069
USA

Asia-Pacific Region

Peter Richards

peter@fixafilm.com.au

Mobile: 0488-491-640
International: +61 488-491-640

Company info

Fixafilm Pty Ltd
67 Piddington Street
Watson, ACT 2602
Australia

ABN: 98 631 151 374
ANC: 631 151 374